استعلام گارانتی

نحوه استعلام گارانتی

شما برای استعلام گارانتی میبایستی کد سریال را وارد نمایید و کد سریال باید با خط تیره به همان گونه که داخل کارت گارانتی ثبت شده وارد شود و در صورتی که سریال کالا معتبر باشد برای شما پاسخ "کد گارانتی برای این کالا ثبت شده است" یا "کد گارانتی برای این کالا ثبت نشده است" نمایش داده میشود ولی در صورتی که کالا مورد نظر فاقد گارانتی باشد کد خطا به صورت شماره سریال شما نامعتبر است نمایش داده میشود که این به معنی این است که کالای شما فاقد گارانتی معتبر و اصل نیست

استعلام گارانتی

شما از طریق فرم رو ب رو میتوانید از صحت گارانتی خود مطلع شوید.