ثبت گارانتی

نحوه ثبت گارانتی

شما برای ثبت گارانتی میبایستی کد گارانتی را وارد نمایید و سپس از شما درخواست مشخصات میشود و پس از پر کردن مشخصات و ثبت آن گارانتی برای شما فعال خواهد شد. لطفا کد گارانتی را با خط تیره داخل کارت گارانتی خود وارد کنید.

ثبت گارانتی

شما میتوانید از طریق فرم روبرو گارانتی خود را ثبت کنید